«Amb tot el que passa al voltant,és fàcil oblidar que també cal tenir unallar on tornar, unracó d'aquest bell mónque sigui vostre!».


S'aixecareupel matíamb els raigs del sola la cara i l’olorde cafè.